Süni csoport

Az év elején csoportunk tekintetében történtek változások.

A csoport létszáma 23 fő. 8 kiscsoportos, 12 középsős, és 3 nagycsoportos gyermek jár a Süni csoportba. A kiscsoportosok közül négyen otthonról érkeztek, így újaknak számítanak, a többiek pedig a Szivárvány csoportból kerültek át hozzánk.

A nemek szerinti megoszlás aránya a következőképp alakul: 15 kisfiú és 8 kislány a csoport tagja. Egy testvérpár van, mind a kettő kisfiú.

 

 

“A gyermekeink akkor tanulják meg a szeretetet, amikor alanyi jogon érzik, hogy szeretve vannak, és nem csak a különleges teljesítményeikért, hanem pusztán önmagukért is szerethetők.”                   (Simon András)

 

Célunk, hogy a beszoktatástól kezdődően összetartó kis közösségé kovácsolódjunk, törekedve arra, hogy a közösségben minden kisgyermek megtalálja a helyét s örömmel lépje át reggelente az óvoda kapuját. Mindennapjainkban helyet kap a mese, a vers, ének, bütykölés és mozgás, s mindemellett a legfontosabb a közös játék. Színes, sokrétű tevékenységekkel, élményekkel teli programokkal (állatkerti kirándulás), a hagyományok őrzésével (szüreti felvonulás) a környezettudatos magatartás (szelektív hulladékgyűjtés) fontosságának megéreztetésével igyekszünk gyermekeink óvodás éveit tartalmassá, maradandó emlékekkel gazdaggá tenni.

 

 

A játék alapvető tevékenység. A 4- 5 éves gyerekeknél a sok egyéni és gyakorló játékot felváltja a közös együttműködésen alapuló szerepjáték (boltos, orvosos, fodrászos, stb.), amik gyakorlására egy nagyobb tér áll rendelkezésükre.

 

 

 

A középső és a nagycsoportosok munka jellegű feladatokat már nagyon szívesen vállalnak pl.: naposság, ágyazás.

A tanulási folyamat játékba ágyazott, játékos módszerekkel zajlik.

 

 

Mivel a csoportban vannak nagycsoportosok is, így figyelmet fordítunk azon készségek, képességek fejlesztésére, melyekre az iskolai oktatás épít. Differenciálás, az egyéni bánásmód elvén, egyénenként a szükséges területeket fejlesztjük. Ez azért is nagyon fontos, mert két SNI gyermek is van a csoportban.

Gyakoroljuk a társas együttélés szabályait. Szeretnénk, ha szociálisan érzékenyek lennének, s olyan erkölcsi értékek, mint az igazmondás, segítségnyújtás, türelem, egymásra figyelés, megbocsájtás, bocsánatkérés, elfogadás, személyiségükbe épülne. Konkrétan megfogalmazott dicsérettel szeretnénk a csendesebb gyermekek önbizalmát emelni, és tudatosítani értékeit.

A mindennapok során a gyermekek komfortérzetének biztosításával szeretnénk, hogy később az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzenek ezekre az évekre.

Egyik legfőbb célunk, törekedni arra, hogy a gyerekeket megértő, szerető, gondoskodás vegye körül, az óvodába járás örömteli legyen a számukra.