Különös közzétételi lista 2017

Mindszentgodisai Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha

2017/2018 Különös közzétételi lista

mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4.§ alapján

 

1. Adatok:

Az intézmény neve: Mindszentgodisai Óvoda, Egységes Óvoda – Bölcsőde és Konyha
Az intézmény székhelye: 7391 Mindszentgodisa, Béke u.9.
Az intézmény OM azonosítója: 027033
Elérhetőség: 20-319-43-10
Telefon/fax: 72-478-092
e-mail: godisa.ovoda@gmail.com

 

2. Személyi feltételek:

Intézményvezető: Kónyáné Füst Szilvia
Vezető-helyettes: Lőrinczné Andók Beáta
Engedélyezett álláshelyek száma: 11 fő
Betöltött álláshelyek száma: 11 fő

 

Az alkalmazott munkaköreIskolai végzettségSzakképzettség
óvodapedagógus
6főiskolaóvodapedagógus4
egyetempedagógia szakos bölcsész (harmad éves óvodapedagógus hallgató)1
óvodapedagógus +egyetem- pedagógia szak1
főiskolaközoktatási vezető szakvizsga1
egyetemközoktatási vezető szakvizsga1
dajka3OKJ képzésdajka2
OKJgyermek- és ifjúsági felügyelő1
kisgyermeknevelő1érettségi----------1
pedagógiai asszisztens1érettségi----------1
összesen11

 

 

3. Az intézmény felvételi körzete

Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás települések teljes közigazgatási területe.

 

4. Az óvodai csoportok és a gyermekek száma a 2016. október 1.-i statisztika alapján

 

Csoportok számaCsoportok neveA gyermekek száma
1.Süni csoport23
2.Szivárvány csoportóvodás korúak13
bölcsődés korúak5
3.Katica csoport22
1.-3.összesen63 fő

 

 

5. A nevelési év rendje

 • A 2016/2017-es nevelési év 2017. szeptember 1.-től 2018. augusztus 31-ig tart.
 • A gyermekek számára 2017. szeptember 1.-től 2018. május 31. között a PP alapján tervezett tevékenységek szervezése folyik.
 • Az iskolai őszi-, téli-, tavaszi-, szünethez igazodva az intézmény részleges szünetet tart, amely azt jelenti, hogy az óvoda nyitva tart, de a megjelenés nem kötelező egyik korcsoportnak sem. A szünetet megelőzően legalább 2 héttel az intézményvezető írásos igényfelmérést végez, amelynek alapján dönt a gyermekek fogadásáról, a működő csoportok számáról.
  ◊ Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti  utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), aszünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
  ◊  A karácsonyi szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
  ◊ A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Továbbá:

 A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a nevelési – oktatási intézményekben is alkalmazni kell a következők szerint:
◊ 2018. március 16. (péntek) pihenőnap ledolgozása: 2018. március 10. szombat.

5.2. Nyitva tartás rendje

Az óvoda 6.30 órától 16.30 óráig tart nyitva.

5.3. Az óvodai szünetek

A fenntartó határozza meg a szünetek időtartamát:

 • a nyári nagytakarítás ideje (lehetőleg 2018. július 23.-augusztus 20.)
  A nyári nyitva tartás rendjéről legkésőbb 2018. február 15-ig (kifüggesztve, levélben, félévi szülői értekezleten) tájékoztatjuk a szülőket.
 • Pedagógusnap: a Szülői Munkaközösség által kezdeményezett program: 2018. június 1. (péntek)

5.4. Nevelés nélküli munkanapok az óvodában

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján egy nevelési évben 5 nevelés nélküli munkanap biztosított továbbképzések, szakmai napok szervezésére.
Igény esetén az óvodai nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyermek felügyelet szükségességéről az intézményvezető dönt, és amennyiben azt indokoltnak tartja, gondoskodik a felügyelet biztosításáról.
A felügyelet kérdésében hozott döntéséről az intézményvezető megfelelő időben, legalább 7 nappal előbb a szülői faliújságon, illetve levélben tájékoztatja a szülőket.

Nevelés nélküli munkanapok és időpontjaik a nevelési év során:

 • Nevelési évet nyitó értekezlet: (2017/2018) 2017. augusztus 17. (csütörtök)
 • Nevelési évet záró értekezlet: 2018.augusztus 13. (hétfő)
 • két nevelési értekezlet:
  ◊ őszi nevelési értekezlet: 2017. október 27. (péntek)
  ◊ tavaszi nevelési értekezlet: 2018. február 26. (hétfő)

 • A nevelési év során aktuálisan fellépő probléma megoldására, amennyiben annak megoldása intézményi szintű megoldást igényel.

 5.5. Óvodai beíratás

A beíratás időpontját a fenntartó határozza meg a Nkt. alapján,
 • minden év április 20. és május 20. között történik.
  Az intézménynek beíratási terv készül, a határidők pontos betartása érdekében.

 • A felvett gyermekek szüleinek értesítése május 31-ig, illetve a beíratást követő 30. napig történik
 • Szülői értekezlet az új gyermekek szüleinek augusztus 15-ig.
 • A csoportok beosztása július 31-ig.
 • Az új gyermekek fogadása szeptember 1-től. Amennyiben a szülő igényli (dolgozni kezd szept.1.-től) abban az esetben a gyermekek befogadása augusztus 21-től történhet.

6. Értekezletek

 • Vezetői értekezletTémája: Az adott időszak operatív és szakmai feladatai szerint. Ideje: Minden hónap első hétfője.
  Felelős: Intézményvezető
 •  Munkatársi értekezletek
  Témája: Munkamegbeszélések, tapasztalatcsere, részfeladatok elosztása… Ideje: Minden hónap második hétfője, illetve szükség szerint.
  Felelős: Intézményvezető, intézményvezető helyettes, munkaközösség – vezető

7. Az óvodai ünnepek, megemlékezések rendje, a közösség fejlesztést elősegítő programok

A gyermekek számára tervezett programok:

 • Csoportonként a gyermekek név és születésnapjának megünneplése. Időpont: folyamatos,
 • Szüreti felvonulás – Időpont: Október 6.
 • Tök-nap –Időpont: október 25. (szerda)
 • Mikulás – Időpont: december 6.
 • Téli kirándulás a nagycsoportosoknak.- Időpont: december – január
 • Ünnepi készülődés a szülőkkel – Időpont: december 13.
 • Karácsonyi ünnepély – Időpont: december 20.
 • Farsang – Időpont: február 8.
 • Március 15. – Közös megemlékezés az iskolásokkal, nagycsoportosoknak.
  Időpont: március 14.
 • Húsvét és húsvéti készülődés – Időpont: március 19.
 • Sportnap – Időpont: április-május,
 • Anyák napja – Időpont: május 4. péntek.
 • Gyermeknap – Időpont: május 28
 • A nagycsoportosok búcsúztatása- Időpont: május 28.
 • Kulturális programok szervezése: színház – Bóbita bábszínház egy alkalommal, zenés előadás, bábelőadás gyermeknapra, bűvész, Mosolybirodalom Alapítvány műsora.
 • Jeles napokon kirándulás szervezése:
  • Állatok világnapja – október 4.
  • A víz világnapja – március 22.
  • Föld világnapja – április 22.
  • Madarak-fák napja- május

8. Az intézményben Szülői Szervezet működik.

9. Gyermekétkeztetés

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a

21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

 • a bölcsödében
 • az óvodában

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi   jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették.

A megállapított térítési díj: 320 Ft/nap
A bölcsődés korú gyermekek napi négy, az óvodáskorú gyermekek napi három étkezésben részesülnek. Ezen túl a gyermekek minden nap gyümölcsöt fogyasztanak, a tízórai és az ebéd között.

 

A Különös közzétételi lista 2017/2018 című dokumentum az alábbi linkre kattintva  tölthető le:

Különös közzétételi lista 2017