Szünetek

Az óvodai szünetek

  • a nyári nagytakarítás ideje (lehetőleg 2018. július 23.-augusztus 20.)

A nyári nyitva tartás rendjéről legkésőbb 2018. február 15-ig (kifüggesztve, levélben, félévi szülői értekezleten, az intézmény honlapján) tájékoztatjuk a szülőket.

  • Pedagógusnap: a Szülői Munkaközösség által kezdeményezett program:

2018. június 1. (péntek)

A felügyelet kérdésében hozott döntéséről az intézményvezető megfelelő időben, legalább 7 nappal előbb a szülői faliújságon, levélben, az intézmény honlapján tájékoztatja a szülőket.

Nevelés nélküli munkanapok és időpontjaik a nevelési év során:

  • Nevelési évet nyitó értekezlet: (2017/2018) 2017. augusztus 17. (csütörtök)
  • Nevelési évet záró értekezlet: 2018.augusztus 13. (hétfő)
  • két nevelési értekezlet:
  1. őszi nevelési értekezlet: 2017. október 27. (péntek)
  2. tavaszi nevelési értekezlet: 2018. február 26. (hétfő)
  • A nevelési év során aktuálisan fellépő probléma megoldására, amennyiben annak megoldása intézményi szintű megoldást igényel.